info@yilmazlar.av.tr
+902165048569

ŞİRKETLER HUKUKU

Birleşme & Devralmalar: Müvekkillerimize durum tespitine yönelik hukuki inceleme (due diligence) çalışmaları ve teklif aşamasından işlemin tamamlanmasına kadar geçen tüm süreç boyunca danışmanlık hizmetleri verilmekte olup, hem alıcı hem de hedef şirket konumundaki müvekkillere destek vererek, konunun her iki tarafında da çalışmaktayız. Bu kapsamda, müvekkillerimiz her bir projede ortaya çıkan spesifik ihtiyaçlarına uygun olarak durum tespiti ve maddi vaka tespit raporları (due dilligence) hazırlamakta, hisse satın alma ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve müzakere edilmesi konularında hizmet vermekte ve nihayet gerekli tüm ruhsat ve izinlerin alınmasını sağlamakta ve kapanış işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Yapılandırma: Şirketlerin teknik iflas durumlarının değerlendirilmesi ve sermaye artırımı ile azaltımı süreçlerinin hem şirketler hukuku hem de vergi hukuku açısından değerlendirilmesi, yapılandırma aşamasında vermiş olduğumuz hizmetleri kapsamaktadır. Bu kapsamda; şirketlerin esas sözleşmelerinin gerek Türk Ticaret Kanunu’na uyumu gerekse farklı pay sahibi grupları arasındaki anlaşmaların yansıtılması amacıyla tadil edilmesi, grup içi yeniden yapılandırma, bölünme, birleşme, nev’i değiştirme, iflas, ödeme aczi ve yapılandırma konularında hukuki danışmanlık vermekteyiz.

Ticaret Hukuku: Birçok yerel ve çok uluslu şirkete gündelik faaliyetlerinde gereksinim duydukları hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız. Yılmazlar Hukuk Bürosu olarak; şirket kuruluşu, yönetim kurulu karar taslakları hazırlanması, genel kurul toplantılarının yapılması, çeşitli lisans, izin ve ruhsatların alınması gibi şirketlerin günlük faaliyetlerini yürütmeleri için gereken işlemlerde destek sağlamakta, her tür sözleşmeye yönelik hukuki görüş vermekteyiz. Bunların yanı sıra; iş hukuku ile ilgili konular da Yılmazlar Hukuk Bürosu’nun çalışma alanlarından birisini teşkil etmekte olup, bu çerçevede işe alma, işten çıkarma, kurumsal yeniden yapılanma ve toplu sözleşme müzakereleri ve yabancı uyruklu personel çalıştırma izinlerinin alınması işlemleri konularında da müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.